O mne

Mgr. Miriama Kovačičová

  • absolventka Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo: anglický jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra

 

  • absolventka doplňujúceho pedagogického štúdia na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity

 

  • počas štúdia štipendistka programu Erasmus na Universidad de Oviedo, Španielsko, odbor španielska filológia a štipendistka Národného štipendijného programu na Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, Španielsko, odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo: španielsky jazyk - anglický jazyk

 

  • v súčasnosti si kvalifikáciu rozširujem vysokoškolským štúdiom druhého stupňa na Universidad Internacional de Menendez Pelayo (Sevilla, Španielsko) - Máster en Traducción Especializada Inglés- Espanol (odborný preklad AJ-ŠJ)

 

  • freelance prekladateľka, tlmočníčka, doučovateľka, lektorka

 

  • členka Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov

 

2012. Mgr. Miriama Kovačičová - Preklad a tlmočenie, www.pretlmoc.eu
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker