Cenník

PONÚKANÁ SLUŽBA

CENA

Preklad do slovenského jazyka

Korektúra prekladu

13 € / NS[1]

4 € / NS

Preklad do anglického/španielskeho jazyka

Korektúra prekladu

15 € / NS

5 € / NS

Preklad materiálov pre seminárne/záverečné práce, resumé, etc.

 

Korektúra cudzojazyčného textu, práce, resumé, eseje, etc.

 

dohodou

 

2 € / NS

Preklad abstraktu

Korektúra abstraktu

7 € / ks

3,5 € / ks

Konzekutívne a sprievodné tlmočenie

20 € / hod

Simultánne tlmočenie

25 € / hod

Jazyková príprava:

-          Prostredníctvom zdieľanej platformy

Jazykový kurz (gramatika, konverzácie, príprava na testy, atď.)

Jazykový kurz 12x60min + materiály

Jazykový kurz 12x90min + materiály

 

 

10 € / hod

12 € / hod

132 €

198 €

 

Pozn.: Bežná rýchlosť vyhotovenia prekladu je 8 NS/deň. Do tejto doby sa neráta deň zadania prekladu, presný čas dodania prekladu sa stanoví po individuálnej dohode s klientom.

 [1] NS – normostrana = 1800 znakov

2012. Mgr. Miriama Kovačičová - Preklad a tlmočenie, www.pretlmoc.eu
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker