Preklady a tlmočenie

Preklady a tlmočenie

 

Základným rozdielom medzi prekladom a tlmočením je, že výstupom prekladu je písomne vyhotovený dokument, zatiaľ čo pri tlmočení je cieľový text klientovi podaný ústne.

Na začiatku sa teda musíte rozhodnúť, čo presne potrebujete.

Samozrejme, že pri obchodnom rokovaní, či stretnutí s cudzincami, budete požadovať služby tlmočníka.

V princípe existujú dva druhy tlmočenia - konzekutívne (to znamená, že tlmočenie bude prebiehať po ucelených celkoch reči) a simultánne (tlmočník a východiskový rečník hovoria súčasne). V oboch prípadoch môžete využiť moje služby, tak z cudzieho jazyka do jazyka slovenského, ako zo slovenského jazyka do jazyka španielskeho alebo anglického.  

Pretlmočiť si však môžete nechať aj písomný dokument, a to vtedy, keď Vám iba stačí poznať jeho obsah a nepotrebujete ho mať na papieri. Možnosť pretlmočenia z listu je pre Vás v takomto prípade časovo i finančne omnoho výhodnejšia. 

Preložiť si môžete dať najrozličnejšie dokumenty - sprievodné listy, objednávky, potvrdenia, motivačné listy, životopisy, oznámenia, návody, zmluvy, popisy výrobkov / služieb, propagačné materiály, letáky, príp. i webstránku.

Okrem textov neodborného charakteru sa zameriavam najmä na ekonomicky / marketingovo zamerané texty, no tiež na energetiku a elektotechniku. Takisto mám skúsenosti s papierenským priemyslom a právnymi dokumentami. 

Ceny uvedené v cenníku sú orientačné, pri každej zákazke si vyžiadajte konkrétnu cenovú ponuku. Verím, že sa dohodneme. 

Teším sa na spoluprácu!

 

2012. Mgr. Miriama Kovačičová - Preklad a tlmočenie, www.pretlmoc.eu
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker